top

  

top

  

top

  

top

  

top

  

top

  

top

  

top

  

top

  

top

  

top

  

top

  

top

  

top

  

top

  

top

  

top

  

top

  

top

  

top

Till Sven Wallén Kvalitets- och verksamhetsutveckling

Sven Wallén MBA

Kontakta Sven

Citat


Organisation

Om-Organisation
Vi tränade hårt, men varje gång vi började få fungerande grupper skulle vi omorganiseras. Jag lärde mig senare i livet att vi är benägna att möta varje ny situation genom omorganisation och också vilken underbar metod detta är för att skapa illusionen av framsteg medan den åstadkommer kaos, ineffektivitet och demoralisering.
Detta tillskrivs felaktigt Gaius Petronius (eller Petronius Arbiter), död 60 e Kr. Mer troligt härstammar det från 1940-talet.

Vi ska leverera, inte vad kunden vill ha, utan vad kunden inte ens har kunnat drömma om att han ville ha; och när han får se det kommer han omedelbart att inse att det är vad han velat ha hela tiden.
 
Our job is to give the client, on time and on cost, not what he wants, but what he never dreamed he wanted; and when he gets it, he recognises it as something he wanted all the time.
Sir Denys Lasdun, brittisk arkitekt, 1972

If you think education is expensive, try ignorance.
för källa, se http://quoteinvestigator.com

"Om du upptäcker att du rider en död häst, så är det första du skall göra att stiga av" fritt översatt indianskt ordspråk.
De amerikanska företagsamheten och affärslivet har kommit fram till betydligt fler möjliga utvägar:
- Byt ryttare.
- Skaffa en hårdare piska.
- Tillsätt en kommitté som studerar döda hästar.
- Åk på studieresa till andra länder för att se och lära av andra hur de rider döda hästar.
- Sänk krav och mål så att även döda hästar kan inkluderas i målformuleringen.
- Hyr in en konsult för att rida den döda hästen.
- Vidta de åtgärder som erfordras för att förbättra den döda hästens prestationsförmåga.
- Ge den döda hästen en rådgivande funktion.

"We do things differently in civilian life, General. Dereliction and incompetence are necessary components in the lower ranks of the work force. Otherwise, their superiors, who are frequently less competent but speak better, could never justify their salaries..." Robert Ludlum  "The road to Omaha"

Are you lonely? Work on your own? Hate having to make decisions?
Then hold a meeting!
You can get to see other people, Sleep in peace, offload decisions, Feel important and impress (or bore) your colleagues. And all in work time!
Meetings - The practical alternative to workLedarskap

Om du alltid gör det du alltid gjort, får du alltid det som du alltid fått.
Om det som du gör inte fungerar, så gör någonting annat.
Ur NLPs grundantaganden

Things that matter most, must never be at the mercy of things which matter least.
Goethe

Treat a man as he is and he will remain as he is. Treat a man as he can and should be and he will become as he can and should be.
Goethe

He who wants to keep his garden tidy doesn't reserve a plot for weeds.
Dag Hammarskjöld

Farmers do not grow crops, they create the conditions in which crops can grow.
Gareth Morgan, Stockholm October 1998

Never tell a man how to do something. Tell him what to do and let him decide how to do it. He will surprise you with his ingenuity.
General Patton

It is more noble to give yourself completely to one individual than to labour diligently for the salvation of the masses.
Dag Hammarskjöld

Det är en viss skillnad mellan "Du är dum" och "Du beter dig dumt". Borde man tänka på!
Sven maj '99

Allt är inte bara svart eller vitt – kom ihåg alla de fina färgerna däremellan!
Sven maj '00

Kunnskap är mackt! - En kollega

Människor som värderar sina privilegier framför sina principer förlorar snart båda.
Dwight Eisenhower

Those are my principles. If you don't like them I have others.
Groucho Marx

Ett stort problem - ett av de stora problemen, för det finns flera - ett av de många stora problemen med ledarskap är vem man skall ge jobbet åt, eller rättare sagt: vem som skall lyckas få folk att ge honom jobbet.
Sammanfattningsvis: De som är mest intresserade av att styra över andra varelser är, just därför, de som är minst lämpade att göra det. För att sammanfatta sammanfattningen: Ingen som lyckas bli vald till President bör på några som helst villkor få ta jobbet. För att sammanfatta sammanfattningen av sammanfattningen: Det blir fel med folk.
Ur "Restaurangen vid slutet av universum" av Douglas Adams

Never mind who's mistake it was - Just let's get it right ! - Okänd

Man kan leda en häst till vattnet, men man kan inte tvinga den dricka. - Okänd
... men man kan locka den att dricka! - Sven

Our deepest fear is not that we are inadequate. Our deepest fear is that we are powerful beyond measure. It is our light, not our darkness, that most frightens us. We ask ourselves, who am I to be brilliant, gorgeous, talented, fabulous? Actually, who are you not to be? You are a child of God. Your playing small doesn't serve the world. There's nothing enlightened about shrinking so that other people won't feel insecure around you. We are all meant to shine, as children do. We were born to make manifest the glory of God that is within us. It's not just in some of us; it's in everyone. And as we let our own light shine, we unconsciously give other people permission to do the same. As we're liberated from our own fear, our presence automatically liberates others.
Marianne Williamson i "A Return To Love" från 1992
 
Svens översättning: Vår djupaste rädsla är inte att vi skulle vara otillräckliga. Vår djupaste rädsla är att vi är omåttligt kraftfulla. Det är vårt ljus, inte vårt mörker, som skrämmer oss mest. Vi frågar oss själva: Vem är jag som tror mig vara briljant, storslagen, talangfull, fantastisk? Egentligen, vem är du då, som inte skulle vara det? Du är ett guds barn. Att du låtsas vara liten tjänar inte världen. Det är ingenting upplyst med att förminska dig, så att andra inte skall känna sig osäkra i din närhet. Vi är alla menade att lysa, så som barn gör. Vi föddes för att manifestera guds härlighet som är inom oss. Den är inte bara i några av oss, den är i oss alla. Och när vi låter vårt eget ljus skina, ger vi omedvetet andra människor tillåtelse att göra detsamma. När vi är frigjorda från vår egen rädsla, frigör vår närvaro automatiskt andra.
 
Nelson Mandelas tal hittar du här

Det anstår mig icke att göra mig mindre än jag är. - Edith SödergranFörändring

Den största svårigheten är inte att få folk att acceptera nya idéer, utan att få dem att överge de gamla. - John M Keynes

We do not have to change, because staying in business is not compulsory. - W. Edwards Deming

Discoveries are made by not following instructions.

Ingredients of Success (of a change project) according to Professor John Hunt, London Business School:
- Pressure for change
- Leadership & Vision
- Capable people
- Actionable first steps
- Effective rewards

Implementing change (Todd Jicks, Harvard Business School):
- Took longer than planned (76%)
- Major problems at implementation were not identified at study (74%)
- In-effective co-ordination of activities (66%)
- Competing activities (64%)
- Insufficient capabilities of employees (63%)
- Inadequate training (62%)

Alla tänkbara uppfinningar är redan gjorda.
Amerikanska patentverkets chef Charles Durell 1899

Ingenting är så lätt att det inte kan bli svårt om det görs motvilligt
Publius Terentius (cirka 185 - 159 f.Kr.)

Can't change the world, but can adapt to the changed world.

Här under är askan av en man som hade vanan att skjuta allt till morgondagen. Dock bättrades han på sitt yttersta och dog verkligen den 31 jan. 1972.
Fritiof Nilsson Piratens gravsten på Ravlunda kyrkogård utanför Kivik.

"Vad gör det om 100 år"? Man skall nog ändå inte vifta bort det som nu kan tyckas vara småsaker. "Liten tuva välter stort lass" = Det behövs inte mycket för att starta en stor förändring.
Sven, juli 2003

Säg till om jag stör,
      sa han när han steg in,
      så går jag med detsamma
 
      Du inte bara stör,
      svarade jag,
      du rubbar hela min existens
 
      Välkommen!
 
Eeva Kilpi, ur "Sånger om kärlek"

Chefen skrev: "När förändringens vindar blåser bygger somliga vindskydd och andra väderkvarnar."
varpå en medarbetare skrev till: "och ledningen är som vanlig ute och seglar!"
Sägs ha synts på ett TV-bolag i Stocholm

Gör det så enkelt som möjligt, men inte enklare.
Albert Einstein

Rubba inte mina cirklar!
Arkimedes, år 212 f.Kr.

Om jag vill lyckas med att föra en människa mot ett bestämt mål måste jag först finna henne där hon är och börja just där. Den som inte kan det lurar sig själv när hon tror att hon kan hjälpa andra.

För att hjälpa någon måste jag visserligen förstå mer än vad hon gör men först och främst förstå det hon förstår. Om jag inte kan det så hjälper det inte att jag kan och vet mer. Vill jag ändå visa hur mycket jag kan så beror det på att jag är fåfäng och högmodig och egentligen vill bli beundrad av den andra i stället för att hjälpa henne.

All äkta hjälpsamhet börjar med ödmjukhet inför den jag vill hjälpa och därmed måste jag förstå att detta med att hjälpa inte är att vilja härska utan att vilja tjäna.

Kan jag inte detta så kan jag inte heller hjälpa någon.
Søren KirkegaardLivet

Sorrow can take care of itself, but to get the true benefit of joy, you must share it. - Mark Twain

Ibland betyder det djupaste engagemang att inte göra något annat än att sitta still och vänta tills dess man vet precis vad man ska göra.
Peter Senge i inledningen till "Synkronicitet" av Joseph Jaworski

Jag har tagit för vana att komma till kontoret en timma senare än man förväntar sig. Därigenom är jag mycket mer utvilad och piggare till sinnes när jag kommer och jag slipper arbetsdagens första dystra timme, då mina fortfarande tröga sinne och kroppsvätskor gör varje uppgift till en plåga. Min erfarenhet är att genom att jag kommer senare till arbetsplatsen får det arbete jag utför där en betydligt högre kvalitet. - Ignatius J Reilly
Ur "Dumskallarnas sammansvärjning" av John Kennedy Toole

Den vän, du vunnit dig och fyllest prövat,
fastnagla honom vid din själ med stål.
Shakespeare

Att gå på krogen för att ragga är som att öppna en ask choklad och upptäcka att alla godbitarna redan är tagna och det enda som återstår är några spritfyllda äckel i hörnen.
... eller...
Att gå på krogen och ragga är som att öppna en chokladask och upptäcka att trots att nästan alla bitar är borta så har ingen upptäckt att de läckra spritfyllda i hörnen är kvar.

Allt krigande och all mordlust i världen, allt lättsinne, all rå njutningslystnad och feghet återfann jag inom mig själv; först måste jag förlora aktningen för mig själv och sedan föraktet för mig själv och det återstod mig inget annat än att fullfölja min inblick i kaos, med den uppflammande och ofta slocknande förhoppningen att bortom kaos åter finna natur och oskuld.
Hermann Hesse ("Narziss und Goldmund")

Jag har varit en sökare och jag är det alltjämt. Men jag söker inte längre på stjärnorna och i böckerna, jag har börjat förnimma de lärdomar, som mitt blod sjunger för mig. Min berättelse är inte behaglig, den är inte ljuv och harmonisk som de uppdiktade historierna, den smakar galenskap och förvirring, vansinne och dröm liksom alla de människors liv, vilka inte längre kan ljuga för sig själva.
Hermann Hesse (ur förordet till "Demian, Geschichte einer Jugend")

All our dreams can come true - if we have the courage to pursue them. - Walt Disney

Byt "Sikta på stjärnorna så når du trädtopparna" till "Sikta på stjärnorna och ha trädtopparna som delmål". - Sven Wallén

Oavsett om du tror att du kan eller tror att du inte kan så har du rätt. - Henry Ford

Vilda fåglar flyger, de tama sitter hemma och väntar. - Okänd

Det finns de som tror att man måste vara mycket listig för att lura sig själv och det finns de som vet att om man skall lyckas med det måste man vara rätt blåst.
Kjell Swanberg i SvDs Marginalen 2001-09-18

Jag är övertygad om att de flesta människor är ungefär så lyckliga som de bestämmer sig för att vara. - Abraham Lincoln

Framtiden intresserar mig – jag ska leva resten av mitt liv i den. - Mark Twain

Att våga är "bara" att vilja tillräckligt mycket.
Jag hörde detta första gången från Annika Reuter 2002

Ensamhet avnjutes ibland bäst i sällskap. - Sven, juni 2001

Det vackraste vi kan uppleva är det oförklarliga. - Einstein

Nobody can make you feel inferior without your consent. - Eleanor Roosevelt

Vi ska inte bara ha en större del av kakan, vi skall ha hela dj--la bageriet!

När eleven är redo kommer profeten. Eller: När profeten är redo kommer eleven. Och när man lärt sig det man har att lära så drar väl profeten, eller eleven, vidare. - Sven, juli 2002

I have come to realise, though, that no matter what the situation, I am always, always the pupil, and the adjectives are aimed at me rather than the person I first would attribute them to. Hmmm. - Sven, juli 2003

Man kan leda en häst till vattnet, men man kan inte tvinga den dricka. - Okänd
... men man kan locka den att dricka! - Sven

You can and should shape your own future; because if you don't someone else surely will. - Joel Barker

Vision utan aktivitet = Dröm
Aktivitet utan vision = Tidsfördriv
Vision & Aktivitet kan förändra världen
Joel Barker

Bliv det du är - Aristoteles

Den stora tragedin är inte de onda människornas brutalitet utan de goda människornas tystnad. - Martin Luther King

I am not young enough to know everything. - Oscar Wilde

We shall not cease from exploration. And the end of all our exploring will be to arrive where we started and know the place for the first time. - T. S. Eliot
Svens översättning: 
Vi får inte upphöra att forska, och i slutet av vår forskning når vi den punkt där vi startade och ser den för första gången.

Who looks outside, dreams; who looks inside, awakes. - Carl Gustav Jung

Ungdomar nu för tiden älskar lyx. De uppför sig illa och föraktar auktoriteter. De visar ingen respekt för äldre människor och älskar tomt pladder istället för arbete. De reser sig inte längre när äldre personer kommer in i ett rum. De säger emot sina föräldrar, pratar före alla andra, glufsar i sig maten och tyranniserar sina föräldrar. - Sokrates, ca 450 f Kr

Fråga inte dig själv vad världen behöver. Fråga dig själv vad som väcker dig till liv och gör sedan det. För vad världen behöver är människor som verkligen har vaknat till liv. - Harold Whitman

Yesterday is history, tomorrow is a mystery and today is a gift. That's why we call it the present!

Om människor lämnar efter sig choklad så blir den uppäten – en femåring svarar på frågan vad som hänt med chokladkakan som låg på bordet.

Hur än livet i såren, strör salt
peppar
man upp sig, trots allt.
Robert Broberg i Efter tio med Malou 2010-02-12

Jag har kommit fram till,
att man aldrig kommer fram till,
nå'nting,
man blir aldrig färdig,
så där ja, nu är jag klar.
Robert Broberg i Efter tio med Malou 2010-02-12

Rise early, for it is the early bird that catches the worm. I once knew a man who tried it. Got up at sunrise. Horse bit him. - Mark Twain

http://www.twainquotes.com/Era/18640703.html
http://www.twainquotes.com/Joy.html
http://www.imdb.com/title/tt0088678/quotesDiverse

- What's the difference between ignorance and indifference?
- I don't know and I don't care!
 
- Vad är skillnaden mellan okunnighet och likgiltighet?
- Jag vet inte och jag bryr mig inte!

Top ten rules of grammar

- Never use a preposition to end a sentence with
- Don't use no double negatives
- Its important to use apostrophe's correctly
- Always re-read your writing to make sure you haven't missed any out
- Give slang the elbow
- The passive voice should never be used
- No sentence fragment
- Don't overuse exclamation marks!!!
- Have you used question marks when necessary
- Last but not least, avoid clichés like the plague

Saxat ur Mensa Magazine

Would pipe & cigar smokers kindly ask their neighbours before doing so. Thank You
hittat på en restaurang i Brighton, England

Anything that happens, happens.
Anything that, in happening, causes something else to happen, causes something else to happen.
Anything that, in happening, causes itself to happen again, happens again.
It doesn't necessarily do it in chronological order, though.
Extract from Douglas Adams' book "Mostly Harmless" - "The fifth book in the increasingly inaccurately named Hitch Hiker's Guide to the Galaxy trilogy"

One of the problems has to do with the speed of light and the difficulties involved in trying to exceed it. You can't. Nothing travels faster than light with the possible exception of bad news, which obeys its own special laws. The Hingefreel people of Arkintoofle Minor did try to build spaceships that were powered by bad news but they didn't work particularly well and were so extremely unwelcome whenever they arrived anywhere that there wasn't really any point in being there.
Extract from Douglas Adams' book "Mostly Harmless" - "The fifth book in the increasingly inaccurately named Hitch Hiker's Guide to the Galaxy trilogy"

En gång var jag i samma ring som Muhammad Ali, och jag gjorde honom verkligen rädd! Han var rädd att han hade slagit ihjäl mig!
Tommy Cooper, legendarisk engelsk komiker

So all alone, I walked away,
into the darkness of the night
It hurt me so, that I could die,
knowing you'll never ever realize
How I loved you so
ur "You'll never know" av Willy DeVille

Before a Cat will condescend
To treat you as a trusted friend,
Some little token of esteem
Is needed, like a dish of cream;
And you might now and then supply
Some caviare, or Strassburg Pie,
Some potted grouse, or salmon paste-
He's sure to have his personal taste.
(I know a Cat, who makes the habit
Of eating nothing else but rabbit,
And when he's finished, licks his paws
So's not to waste the onion sauce.)
A Cat's entitled to expect
These evidences of respect.
And so in time you reach your aim,
And finally call him by his NAME.
So this is this, and that is that:
And there's how you AD-DRESS A CAT.
ur "Old Possum's Book of Practical Cats" av T.S. Eliot

Leda and the Swan

A sudden blow: the great wings beating still
Above the staggering girl, her thighs carressed
By the dark webs, her nape caught in his bill,
He holds her helpless breast upon his breast.
 
How can those terrified vague fingers push
The feathered glory from her loosening thighs?
And how can body, laid in that white rush,
But feel the strange heart beating where it lies?
 
A shudder in the loins engenders there
The broken wall, the burning roof and tower
And Agamemnon dead.
 
Being so caught up,
So mastered by the brute blood of the air,
Did she put on his knowledge with his power,
Before the indifferent beak could let her drop?
William Butler Yeats

Kan det bli bättre än så här? Saxat ur "Punch": 

"Is that Gamblers Anonymous, by any chance?"

Tjusigt!

Med en teatralisk gest slog han upp fönsterluckorna, bad oss stiga fram och pekade ut en liten kiosk, långt borta i hörnet av den lilla gatan och avenyerna, där man förmodligen saluförde allehanda lotter och skräp.
”Mina herrar”, sa han, ”jag vill uppmana er att gå och mäta denna kiosk. Ni skall få se att längden på hyllplanet är 149 centimeter, det vill säga en hundramiljarddel av avståndet mellan Jorden och Solen.
Den bakre höjden dividerad med fönstrets bredd blir 175/56 = 3,14. Den främre höjden är 19 decimeter, det vill säga lika med antalet år i den grekiska måncykeln. Summan av höjden på de båda främre hörnen och de båda bakre hörnen blir 190 x 2 +176 x 2 = 732, vilket är årtalet för segern vid Poitiers.
Hyllplanet är 3,10 centimeter tjockt och fönsterposten är 8,8 centimeter bred. Om man ersätter de hela talen med motsvarande bokstav i alfabetet får man C10H8 vilket är den kemiska formeln för naftalin.”
”Fantastiskt”, sa jag, ”har ni försökt?”
”Nej”, sade Agliè. ”Men en annan person, en viss Jean-Pierre Adam, gjorde det med en annan kiosk. Jag föreställer mig att alla tidningskiosker är mer eller mindre av samma dimensioner. Med tal kan man göra vad man vill.”

ur "Foucaults pendel" av Umberto Eco

Mer tjusigt!

Han lyfte upp riskakan med två pinnar och förklarade att den symboliserade universum. Sedan höll han upp sin tekopp med den andra handen och sa: Och denna teskål är en uppenbarelse av evigheten. Vi måste för att få ut allt det goda i livet göra det skönare genom att förandliga det.

Han stod så försjunken i tankar en liten stund, så såg det ut som om han tänkte bita av ett stycke universum, men så ändrade han sig och drack klunkande lite av evigheten istället.

ur "Mitt japanska äventyr" av Marielle Dupont

A fool with a tool is still a fool.

Varför bara vara besvärlig när man med en aning fantasi kan vara helt omöjlig?

I have not failed. I have only discovered what does not work. - Thomas Alva Edison

Ordning är att veta var man absolut inte behöver leta.

We have nothing to fear but fear itself. - Franklin D. Roosevelt

If things seem under your control, you're just not going fast enough.- Mario Andretti

Utan psykoanalys skulle vi aldrig ha fått veta att när vi tänker en tanke så är det inte den tanke som vi tror att vi tänker utan den tanke som får oss att tro att vi tänker den tanke som vi tror att vi tänker.

Den som en gång ägt en Morgan, har ej levat förgäves.
Bevingade ord som en gång uttalades av Morganentusiasten Olle Bergstrand i Edsbyn då han hade en dispyt med en hängiven Volvoägare som tyckte att hans Morgan bara var av trä och sträng. Olle Bergstrands dräpande ord har översatts till engelska och spridits ut bland Morganentusiaster världen över.

 Puh-citat

Det är bra mycket trevligare att vara två. - Nasse

Först Eftertanke - sen Hårt arbete. - Ior

Jag är en Björn med mycket liten Hjärna och långa ord besvärar mig. - Puh

När man är en Björn med mycket liten Hjärna och Tänker Ut Saker upptäcker man ibland, att en Idé som verkade vara riktigt Idéaktig inne i hjärnan, är helt annorlunda när den kommer ut i det fria och andra människor ser på. - Puh

Om personen du talar med inte tycks lyssna, var tålmodig. Det kan helt enkelt vara så att han har lite ludd i ena örat. - Ior

Att kunna stava är inte det viktigaste. Vissa dagar har det ingen betydelse alls om man kan stava till Tisdag. - Kanin

Om man inte vet vart man ska är det ingen idé att skynda sig. Man vet ju ändå inte när man är framme. – Puh

Innan du påbörjar en jakt är det klokt att veta vad du letar efter innan du börjar leta efter det. - Puh

Fastän det är förfärligt gott att äta honung, så finns det ögonblick alldeles innan man börjar äta den, som är nästan ännu bättre. – Puh

"Kanin är smart" sa Puh tankfullt.
"Ja", sa Nasse. "Kanin är smart."
"Och han har Hjärna" sa Puh.
"Ja", sa Nasse. "Kanin har hjärna."
Det uppstod en lång tystnad.
"Jag antar", sa Puh, "att det är därför han aldrig förstår nå't"


På engelska

Promise me you'll always remember: You're braver than you believe, and stronger than you seem, and smarter than you think. – Christopher Robin to Pooh

“When you wake up in the morning, Pooh," said Piglet at last, "what's the first thing you say to yourself?"
"What's for breakfast?" said Pooh. "What do you say, Piglet?"
"I say, I wonder what's going to happen exciting today?" said Piglet.
Pooh nodded thoughtfully.
"It's the same thing," he said.”

“It's snowing still," said Eeyore gloomily. "So it is." "And freezing." "Is it?" "Yes," said Eeyore. "However," he said, brightening up a little, "we haven't had an earthquake lately.”

He respects Owl, because you can't help respecting anybody who can spell TUESDAY, even if he doesn't spell it right.

What I say is that, if a fellow really likes potatoes, he must be a pretty decent sort of fellow.

The more he looked inside the more Piglet wasn't there.

'Supposing a tree fell down, Pooh, when we were underneath it?' 'Supposing it didn't,' said Pooh. After careful thought Piglet was comforted by this.”


Alan Alexander Milne

Never forget me, because if I thought you would, I'd never leave.

Did you ever stop to think, and forget to start again?

Whatever fortune brings, don't be afraid of doing things.

If you live to be a hundred, I want to live to be a hundred minus one day so I never have to live without you.

My spelling is Wobbly. It's good spelling but it Wobbles, and the letters get in the wrong places.

We can't all, and some just don't. That's all there is to it.

Time is swift, it races by; Opportunities are born and die... Still you wait and will not try - A bird with wings who dares not rise and fly.

To the uneducated, an A is just three sticks.

Organizing is what you do before you do something, so that when you do it, it is not all mixed up.

One of the advantages of being disorderly is that one is constantly making exciting discoveries.

You will be better advised to watch what we do instead of what we say.

Golf is so popular simply because it is the best game in the world at which to be bad.

Bores can be divided into two classes; those who have their own particular subject, and those who do not need a subject.

Weeds are flowers too, once you get to know them.Groucho Marx

Behind every successful man is a woman, behind her is his wife.

A child of five could understand this. Fetch me a child of five.

If I held you any closer I would be on the other side of you.

Those are my principles. If you don't like them I have others.

Ice Water? Get some Onions - that'll make your eyes water!

He may look like an idiot and talk like an idiot but don't let that fool you. He really is an idiot.

Jag brukar inte glömma ett ansikte, men i ditt fall ska jag göra ett undantag.Deep Thoughts by Jack Handey

The face of a child can say it all, especially the mouth part of the face.

To me, boxing is like a ballet, except there's no music, no choreography, and the dancers hit each other.

Maybe in order to understand mankind, we have to look at the word itself:
"Mankind". Basically, it's made up of two separate words - "mank" and "ind".
What do these words mean ? It's a mystery, and that's why so is mankind.

I hope if dogs ever take over the world, and they chose a king, they don't just go by size, because I bet there are some Chihuahuas with some good ideas.

If trees could scream, would we be so cavalier about cutting them down? We might, if they screamed all the time, for no good reason.

Before you criticize someone, you should walk a mile in their shoes. That way when you do criticize them, you are a mile away from them and you have their shoes.

En dag var jag på morfars gård och han frågade mig om jag ville se då han högg huvudet av en höna. Jag sa nej, men han sa till mig att komma med ändå, det skulle vara bra för mig. Det var det inte. Det var hemskt. Blod som sprutade överallt. Morfar som sprang runt och skrek, och värst av allt, morfars finger som låg och sprattlade efter att det hade huggits av. Om detta är "bra" vill jag inte veta vad som är "dåligt".Till början på sidan

Webbplatsinformation, information om kakor