top

  

top

Till Sven Wallén Kvalitets- och verksamhetsutveckling

Sven Wallén MBA

Kontakta Sven

Forskningsverksamhet


Finagle's laws or “Why nothing in Research and Development happens the way it should”.
Prod engg. 29 (1958) : 21 April, p 32-33 (Sbl)

Mr Finagle har ägnat ett helt liv åt forskningsverksamhet och komprimerat sitt vetande i vissa allmängiltiga lagar. Kännedom om dessa Mr Finagles lagar torde vara synnerligen värdefulla för alla som sysslar med experimentverksamhet.

Här nedan följer ett axplock:

  • Om ett experiment kan misslyckas, kommer det också att göra det.
  • I en mätserie är det värde som utan varje tvivel synes riktigt alltid felaktigt. Ingen av dem du ber kontrollera mätningen kommer att upptäcka detta; Det gör däremot omedelbart var och en som händelsevis kommer förbi.
  • Sådan information som nödvändiggör en konstruktionsändring kommer alltid fram till konstruktören efter och endast efter det att alla planer är färdiga.
  • Ju obetydligare en ändring från början verkar, desto större är chansen att den senare skall följas av ytterligare ändringar.
  • Om man har att välja mellan en synbarligen riktig utväg och en lika synbarligen felaktig, bör man omedelbart välja den senare. Man spar på detta sätt in en försöksserie som i alla fall kommer att visa att den synbarligen riktiga utvägen är felaktig.
  • Även om det är omöjligt att sätta ihop två delar felaktigt så kommer alltid någon att klara detta.
  • Vetenskap är sanning - Låt dig inte missledas av fakta.

Så några enkla råd:

  • En lång tabell med mätvärden är nyttig - den visar att du har arbetat hårt.
  • Experiment måste vara reproducerbara, dvs. misslyckas på samma sätt.
  • Tänk på att alltid ha en förklaring till hands när något inte fungerar (“The Rule of the Way Out”).

Andra sidor

Kontakta Sven Wallén på telefon 08-720 29 51, 070-262 24 88 eller e-post .


Till början på sidan

Webbplatsinformation, information om kakor