top

  

top

 

Till Sven Wallén Kvalitets- och verksamhetsutveckling

Sven Wallén MBA

Kontakta Sven

Ordning & Reda

Ordning är (också) att veta var man absolut inte behöver leta.


Några tips för att hålla ordning

Ha som målsättning att ta i ett papper endast en gång:

  • Åtgärda direkt om det är en snabb sak.
  • Krävs mer insats, planera in när det skall göras och lägg pappret på lämpligt ställe.
  • Hör det hemma i arkivet, lägg det i facket "För arkivering", "Administration" el.dyl.
  • Om du får något för kännedom, skumma igenom det direkt och kasta det sedan. Du kan alltid återkomma till den  som haterar ärendet senare, om du vill veta mer.
  • Är det ett "bra-att-ha"-papper? Lägg det i "Bra- att-ha"-brevkorgen.
  • Är det något du vill läsa senare? Lägg det i "Att läsa"-brevkorgen.
  • Är det en artikel du vill läsa senare, spara bara artikeln, släng resten av tidningen.

Alltså, åtgärda direkt eller kasta direkt.

Råder minsta tvekan om huruvida ett papper ska kastas eller inte, kasta det.

Att arkivera är ett slags åtgärd, men skrivbordet är inte ett arkiv.

Betrakta papperskorgen som lika viktig som datorn.

Om du kan åtgärda ett papper genom att lösa en uppgift på några minuter, gör det direkt. Kasta papperet sedan och glöm ärendet.

Om papperet gäller en uppgift som ska lösas vid en bestämd tidpunkt längre fram, arkivera det, gör en notering i din elektroniska dagbok och koppla en signal till noteringen. Glöm uppgiften sedan. När den blir aktuell får du signalen och kan hämta papperet i ditt arkiv.

Ditt arkiv kan bestå av pärmar i bokhyllan, mappar i en skrivbordshurts eller brevfack i ett stängt skåp. Mängden papper, antalet olika ärenden, deras tidsförhållanden och dina kopplingar till medarbetare är några faktorer som avgör hur just ditt personliga arkivsystem bör se ut. Ditt arkiv ska ALDRIG finnas på skrivbordet.

Prioritera inte uppgifterna efter hur viktiga de är. Prioritera istället så att de snabbaste uppgifterna går först. Efter en timme är alla dina småärenden borta och mycket av dagen är kvar för den stora och viktiga saken.

Gör en lista innan du avlsutar dagen: Vad ska klaras av i morgon? Stäm av listan på morgonen, efter det du gått igenom dagens post och mejl.

Ha bara det du arbetar med för stunden på skrivbordet.

En del frågar: "Om ett rörigt skrivbord betyder ett rörigt huvud, vad betyder då ett tomt skrivbord?" på vilket man kan svara:
Ett tomt skrivbord betyder:
1. Ordning och reda.
2. Läget under kontroll.
3. Uppgifterna lösta.


Till början på sidan

Webbplatsinformation, information om kakor